Jail | Anti AFK Jail | Anti AFK
Player Information Jailer
#1201 Mk Ultra
 • Reason: tp to temple
 • Duration: 1 minutes
GM Kongou
#1200 Marttovero
 • Reason: tp to temple
 • Duration: 1 minutes
GM Kongou
#1199 Shavek
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1198 Julek
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1197 Carbonarka
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1196 Sakross
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 120 minutes
GM Kongou
#1195 Soak
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 120 minutes
GM Kongou
#1194 Reakwon
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1193 Raekwon
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1192 Sakross
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1191 Soak
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1190 Rax
 • Reason: event mc
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1189 Yerix
 • Reason: mc survival
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1188 Hacker
 • Reason: mc survival
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1187 Omen
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 120 minutes
GM Kongou
#1186 Axel
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 120 minutes
GM Kongou
#1185 Soak
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1184 Sakross
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1183 Axel
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1182 Omen
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1181 Do Nogi Pieski
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1180 Shavek
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1179 Carbonarka
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1178 Meru Frontline
 • Reason: trying to trade between other servers
 • Duration: 300 minutes
GM Kongou
#1177 Meru Paral
 • Reason: mc survival
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1176 Ubita Rura
 • Reason: mc survival
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1175 Samael
 • Reason: was abusing with others
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1174 Xirus
 • Reason: was abusing with others
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1173 Biurowy Oczko Here
 • Reason: mc pve
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1172 Farciarz
 • Reason: mc pve
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1171 Yokinn
 • Reason: mc pve
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1170 Godfather
 • Reason: mc pve
 • Duration: 15 minutes
Godric
#1169 Kilik
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1168 Meru Paral
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1167 Meru Frontline
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1166 Master tifu
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1165 Faerun
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1164 Royal Czarus
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1163 Morderca Paladyn
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1162 Elite Ed Sio
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1161 Penigas
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1160 Elite Cast
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1159 Shouko
 • Reason: mc afk hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1158 Kitsune
 • Reason: mc afk hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1157 Kimesa
 • Reason: mc afk hunting
 • Duration: 60 minutes
GM Kongou
#1156 Gramsobie
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 15 minutes
GM Kongou
#1155 Master tifu
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 30 minutes
GM Kongou
#1154 Royal Czarus
 • Reason: mc hunting
 • Duration: 30 minutes
GM Kongou
#1153 Yokinn
 • Reason: mc survival
 • Duration: 30 minutes
GM Kongou
#1152 Rikki Rikki
 • Reason: AFK BOTTING [16]
 • Duration: 17 minutes
Auto Anti-AFK